ss="min-read">5 min read

Đặng Văn Lâm: câu chuyện về chàng thủ môn lận đận cho đến người gác đền số 1 của đội tuyển Việt Nam (phần cuối)

“Những người theo dõi Lâm thì biết con đường của tôi chưa bao giờ dễ cả” Anh...